Come Back English School

Platforma Engly już dostępna dla uczniów!

Od listopada 2022 uczniowie mojej szkoły z klas 7 – 8 oraz szkół ponadpodstawowych mogą nieodpłatnie korzystać z dostępu do platformy engly.pl, na której po zalogowaniu otrzymują dostęp do tysięcy dodatkowych ćwiczeń, które umożliwią utrwalenie materiału wymaganego do uzyskania jak najlepszego wyniku na egzaminach oraz przećwiczą wszystkie typy zadań egzaminacyjnych. Aby uzyskać dostęp do wszystkich materiałów dostępnych na panelu ucznia, wystarczy skontaktować się ze mną.

– Your English teacher